progress.gif


INDIRIZZOLATLONGLOCATORDXCCCQZONEITUZONECONTPAES
2 PLITHONOS GEMISTOU STR. KALITHEA ATHENS GREECE37.93750023.708333KM17UW2362028EUGR
2 PLITHONOS GEMISTOU STR. KALITHEA ATHENS GREECE00JJ00AA2362028EUGR
Nominativo: SV1IW

Nome: MANOS

Cognome: DARKADAKIS

Città: KALITHEA ATHENS

Cap: 17671

Indirizzo: 2 PLITHONOS GEMISTOU STR.

Stato: GREECE